Huisreglement

 Huisreglement

 1. Het is binnen de praktijk verboden om te roken.

 2. Behoudens situaties waarin dringende bereikbaarheid gewenst is, verzoeken wij u uw mobiele telefoon in de gehele praktijk (dus ook in de wachtruimte) uitgeschakeld te houden.

 3. Het dragen van sport-/vrijetijdskleding is vereist.

 4. De oefenruimte dient alleen met schone (sport)schoenen te worden betreden.

 5. I.v.m. de hygiëne vragen wij u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen.

 6. Het nuttigen van etenswaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.

 7. Gelieve geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamer of garderobe.

 8. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van de zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

 9. Computers worden uitsluitend door de fysiotherapeut gebruikt.

10. Aanwijzingen van het personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

11. Bij verhindering van een afspraak dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden, anders wordt 100 % van het geldende tarief van de voorgenomen behandeling bij ú in rekening gebracht (overmacht voorbehouden). ’s Avonds en in het weekend kan het antwoordapparaat worden ingesproken.

12. Bij het nog herstellen van een ziekte is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.

13. U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoedingen van uw behandelingen. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie goed door te nemen.

14. Vanuit de opleiding fysiotherapie in Groningen en de opleiding manuele therapie in Amersfoort begeleiden wij stagiaires. Mocht u bezwaar hebben tegen het behandeld worden door een stagiaire, dan kunt u dit kenbaar maken aan uw fysiotherapeut en zal hier rekening mee gehouden worden.

15. Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

16. De praktijk beschikt over een privacyreglement. Voor inzage kunt u zich wenden tot uw behandelend fysiotherapeut.

17. Bij vragen, klachten of onduidelijkheden kunt u zich wenden tot uw behandelend fysiotherapeut. De praktijk hanteert tevens een klachtenregeling. Een brochure hierover kunt u vinden in het folderrek.

18. De vertrouwenspersonen van de praktijk zijn: dhr. E.J. de Vries, mw. K. Boels-Eggens en mw. C.M. Hartman.

19. Na 17.00 uur en op zaterdag kunnen facturen alleen worden voldaan via pinbetaling. Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur kunnen facturen ook contant worden voldaan.