Inloopspreekuur chronisch zieken

 

Elke woensdag van 13.30 uur tot 14.00 uur kunnen geinteresseerden in de beweegprogramma’s op de locatie
Musselkanaal terecht met vragen over de fysiotherapeutische begeleiding van hun aandoening. Wij kunnun u gratis informeren over de inhoud van beweegprogramma’s en de vergoeding van deze programma’s door de zorgverzekeraar.

Binnen onze praktijk bieden wij beweegprogramma’s aan voor:

  • Diabetes Mellitus
  • COPD
  • Overgewicht
  • Coronaire hartaandoeningen

Doel van het beweegprogramma is het verloop van de aandoening positief te beïnvloeden en zelfstandig bewegen buiten de fysiotherapie praktijk mogelijk te maken. Tijdens de beweegprogramma’s wordt de patiënt door een gespecialiseerde fysiotherapeut begeleid.