Eric - Jan de Vries

Eric-Jan-de-Vries-groot 

Eric - Jan de Vries werkt sinds november 1979 als fysiotherapeut in Musselkanaal en omgeving. Hij is één van de 2 maten van Fysiotherapie Musselkanaal/BAG Kanaalstreek

Eric - Jan is behalve in de praktijk tevens enkele dagdelen in de buitendienst actief. Hij heeft diverse bij- en nascholingen gevolgd op het gebied van fysiotherapie en is tevens lid van "Parkinsonnet".

Sinds een paar jaar heeft hij zich gespecialiseerd in myofasciale triggerpoints. Deze kunnen behandeld worden middels dryneedling.
Indicaties hiervoor zijn onder andere :

-         hoofdpijn;
-         langdurig onbegrepen klachten;
-         kaakklachten;
-         schouder klachten.

Eric - Jan is lid van het Geriatrienetwerk groningen.

Het Geriatrie Fysiotherapie Netwerk Groningen is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit Groningen en de kop van Drenthe, dat optimale kwaliteit van zorg wil bieden aan de geriatrische patiënt. 

Het geriatrienetwerk heeft verschillende doelstellingen:

  • Het verbeteren van de naamsbekendheid
  • Informatie bieden aan verwijzers over wat geriatriefysiotherapie inhoudt en kan bieden.
  • Informatie bieden aan patiënten over wat geriatriefysiotherapie inhoudt en kan bieden.
  • Bereikbaarheid/vindbaarheid van geriatriefysiotherapeuten vergroten.
  • Bevorderen van contacten tussen de verschillende schakels in de zorgketen, zodat de ketenzorg gestroomlijnd wordt. 

Het optimaliseren van de kennis en vaardigheden omtrent de geriatrische patiënt bij de deelnemende fysiotherapeuten en deze op elkaar afstemmen.